Юридичні послуги у всіх сферах

Детальніше

Юридичний відділ компанії спеціалізується на рядку перелічених напрямків. Пропонуємо своїм клієнтам повний юридичний супровід бізнесу, справ, та інших важливих моментів.

Напрямки роботи:

  • Юридичні консультації;
  • Юридичний супровід;
  • Представництво в судах;
  • Процесуальні документи;
  • Правова експертиза договорів, угод і т.п.;
  • Розробка та складання суміжних документів;
  • Розробка внутрішньої документації та нормативних документів підприємства;
  • Погодження документів


м.Рівне, вул. Чорновола 1, 5-й поверх
(096) 990-00-35, (099) 650-83-03, (0362) 40-40-13

Юридичні консультації

Проведення аналізу наданих Клієнтом документів та надання повної інформації про права та обов’язки, можливі шляхи розвитку ситуації, рекомендації юриста.
У будь-який зручний для Вас спосіб (лист на e-mail, телефонна розмова, зустріч в офісі) Ви отримаєте не лише відповіді на свої запитання, а й практичні рекомендації фахівця.


Юридичний супровід організацій, підприємств, фізичних осіб-підприємців

Надання комплексу послуг з підготовки всіх необхідних документів для ведення поточної справи комерційної організації, підприємства, а також забезпечення належного проведення, передбачених законом, процедур.
Участь у переговорах, представлення інтересів, підписання угод.


Представництво інтересів в судах, складання процесуальних документів

Представництво прав та законних інтересів Клієнта в господарських, адміністративних та судах загальної юрисдикції всіх інстанцій, отримання належним чином засвідчених документів. Фахове ознайомлення з матеріалами справи, тощо.


Повний комплекс послуг, пов’язаних із державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, реєстрацією речових прав на нерухоме майно

Підготовка протоколу, розробка статуту, установчого договору, договору про спільну діяльність та інших установчих документів для проведення державної реєстрації підприємств, установ та організацій. Підготовка та подача реєстраційних документів до державної реєстраційної служби, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання документу підтверджуючого проведення державної реєстрації, довідки з органів статистики, довідок з органів ДПІ, витягу, виписки та довідки з єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, отримання печатки організації.


Правова експертиза договорів, контрактів, угод та інших документів правового змісту, підготовка проектів таких документів, а також їх альтернативних варіантів

Аналіз із визначенням проблемних моментів договору та рекомендаціями щодо його корегування, аналіз установчих документів, положень, що регламентують діяльність представництв, філій, інших відокремлених структурних підрозділів, внутрішніх положень, трудових договорів, контрактів, посадових інструкцій, колективних трудових договорів та ін.
Клієнт отримує висновки з посиланнями на ті чи інші норми законодавства і судову практику, а також з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.


Розробка внутрішньої документації та нормативних документів підприємств

Фахівці нашої компанії нададуть необхідний пакет локальних нормативно-правових актів для Вашої фірми, розробка будь-якого внутрішнього документа, трудовий договір (контракт), посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення за Вашими побажаннями та вимогами законодавства.


Аналіз, порівняння та підготовка характеристик контрагентів. Погодження документів

Юристи нашої компанії проведуть збір і аналіз документів, що характеризують контрагента і його діяльність, нададуть оцінку надійності, на різних стадіях взаємодії, що дасть змогу оцінити загрози та завчасно прийняти правильні управлінські рішення.